PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENI, Savontie 13, 76100 PIEKSÄMÄKI
heidi.harmanen@pieksamaki.fi 040 596 5480 (kokoustilat)
teemu.nykanen@pieksamaki.fi 044 799 5240 (Poleenin sali, Veturitori, kokoustilat)
www.poleeni.fi

PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN JA PIEKSÄMÄEN VETURITORIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

1. Vuokraaja maksaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenille vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.
2. Varaus vahvistetaan kirjallisesti Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin / Veturitorin lomakkeella.
3. Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisesti.
4. Peruutustapauksissa sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja:
– peruutus 4 viikkoa ennen tilaisuutta 10 % vuokrasta
– peruutus 3 viikkoa ennen tilaisuutta 25 % vuokrasta
– peruutus 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta
– peruutus 1 viikko ennen tilaisuutta 100 % vuokrasta
– peruutus, jos tilaisuus on painettu kulttuuritoimen kausiesitteeseen 50 % vuokrasta
5. Vuokraaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat viranomaisten luvat tilaisuuden järjestämiselle.
6. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin / Veturitorin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.
7. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.
8. Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa ja pystyttää Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin / Veturitorin luvalla ja valvonnassa.
9. Yhden ammattimiehen palvelut tekniikan käytössä sisältyvät vuokraan; laitteiden käyttäjiksi hyväksytään ainoastaan kulttuurikeskuksen tai sen hyväksymä henkilöstö. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita tilan, sen laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa.
10. Kulttuuritoimi voi pakottavista syistä peruuttaa tilan varauksen ilmoittamalla siitä kahta viikkoa ennen varaajalle.
11. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tai muun vastaavan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
12. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken käytävin neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN VUOKRAUSHINNASTO 1.1.2023

POLEENIN SALI 342 paikkaa

Yksityisten ja yritysten järjestämät tilaisuudet:
800,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 80,00 euroa

Pieksämäelle rekisteröityjen seurojen ja järjestöjen järjestämät tilaisuudet:
270,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 45,00 euroa
– vuokra sisältää yhden tekniikasta vastaavan henkilön, toinen tekniikan henkilö 50,00 euroa / h

Kaupungin yksikköjen sisäinen hinta 450,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 45,00 euroa.

SALIN HARJOITUSKÄYTTÖ
Harjoituskäyttö varataan salin varauksen yhteydessä:
ma – pe 45,00 euroa / h, la – su 80,00 euroa / h

POHEEMI (KOKOUSHUONE)
(20 henkilöä, luentomuotoinen istumajärjestys 60 henkilöä) 25,00 euroa / h

AAPELI (NEUVOTTELUHUONE)
(20 henkilöä) 20,00 euroa / h

RUOHOLA (PIENI KOKOUSHUONE)
(12 henkilöä) 15,00 euroa / h

MOREENI (KELLARITEATTERI)
25,00 euroa / h

UINO (KIRJASTON KOKOUSTILA)
(50 henkilöä luentomuotoinen istumajärjestys) 25,00 euroa / h

AULA
Erillisenä talon sulkemisen jälkeen (100 istumapaikkaa)
(ma-to alkaen klo 19.00, perjantaisin alkaen klo 17.00, lauantaisin alkaen klo 15.00 ja sunnuntaisin ja mikäli talo suljetaan tapahtuman takia)

Kaupungissa sijaitsevat yhteisöt ja yksityiset henkilöt 350,00 euroa
Muut yhteisöt, yritykset ja yksityiset 600,00 euroa
Talon aukioloaikana pelkkä tila on maksuton. Mikäli tarvitaan tekniikan työpanosta, hinta 50 euroa/tunti.
Kaupungin sisäinen hinta 300,00 euroa

NÄYTTELYTILAT
Näyttelysali ja parvi – näyttelyaika 4-6 viikkoa 200,00 euroa / viikko
yksittäiset päivät myyntinäyttelylle 80,00 euroa
Hintoihin sisältyvät vuokratun tilan varusteet, yhden ammattimiehen palvelut näyttelyn pystytyksessä ja purkuvaiheessa ja normaalisiivous.
Kaikkien edellä mainittujen tilojen vuokraajana toimii Pieksämäen kulttuuritoimi, jolle tilojen käyttö omissa tilaisuuksissa on maksutonta.

MAKSULLISIA OHEISPALVELUJA
Flyygeli………………………..virittäjän laskutuksen mukaan määräytyvä hinta
Tanssimatto………………….80,00 euroa
Ulkoliputus……………………35,00 euroa
Taltiointi……………………….90,00 euroa (enintään 2 tuntia)
Hintoihin sisältyy alv 24%

 

NUKKEKOTI
Tilan vuokraus 25 €/h

SAVON RADAN MUSEON PÄÄSYMAKSUT
Aikuiset 3 €
Kouluikäiset lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 2 €
10 henkiset ja sitä suuremma ryhmät 2 € / henkilö
Alle kouluikäiset ilmaiseksi

PIEKSÄMÄEN ISO-PAPPILA
Ryhmäopastus 60 € / h

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2022 § 44

 

PIEKSÄMÄEN VETURITORI
Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki

p. 044 388 3413 kulttuurisuunnittelija, tiina.silvast-torronen@pieksamaki.fi
p. 044 799 5240 tekninen tuottaja, teemu.nykanen@pieksamaki.fi

PIEKSÄMÄEN VETURITORIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

1. Vuokraaja maksaa Pieksämäen Veturitorille vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.
2. Varaus vahvistetaan kirjallisesti Pieksämäen Veturitorin lomakkeella.
3. Peruutustapauksissa sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja:
– peruutus 4 viikkoa ennen tilaisuutta 10 % vuokrasta
– peruutus 3 viikkoa ennen tilaisuutta 25 % vuokrasta
– peruutus 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta
– peruutus 1 viikko ennen tilaisuutta 100 % vuokrasta
4. Vuokraaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat viranomaisten luvat tilaisuuden järjestämiselle.
5. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa Veturitorin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.
6. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.
7. Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa ja pystyttää Pieksämäen Veturitorin vuokranantajan
luvalla ja valvonnassa.
8. Pieksämäen kaupunki voi pakottavista syistä peruuttaa tilan varauksen ilmoittamalla siitä kahta viikkoa ennen varaajalle.
9. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tai muun vastaavan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
10. Tilavuokraan sisältyy tilojen normaali siivous. Normaalia suuremmasta siivouksesta laskutetaan erikseen.
11. Tilavuokraan sisältyy perehdytys tilojen käyttöön.
12. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken käytävin neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.
13. Eläinten tuominen tiloihin on kielletty. Tilaisuuden järjestäjä voi sallia eläinten tuomisen tiloihin yksittäistapauksessa tapahtuman aikana, mikäli tiloissa ei ole elintarvikemyyntiä. Eläimet eivät saa vaurioittaa kiinteistöä eikä aiheuttaa haittaa kiinteistön käytölle. Järjestäjä vastaa tarvittaessa eläimistä johtuvista, normaalista poikkeavista, siivouskuluista. Mikäli tiloissa järjestetään tilaisuuksia, joihin tuodaan eläimiä, on niistä sovittava vuokraajan kanssa erikseen.
14. Osuuskauppa Suur-Savolla on yksinoikeus kahvila-, ravintola- ja anniskelupalveluiden tuottamiseen Veturitorin tapahtumatorilla ja parvella. Tilojen vuokraajan on sovittava Osuuskauppa Suur-Savon kanssa, mikäli tiloissa tuotetaan ravintola- tai anniskelupalveluita.
15. Kiinteistön nimi on Veturitallit ja vuokrattava torialue on Veturitori. Vuokraajan on käytettävä paikan markkinoinnin osoitteessa nimeä Veturitallit ja tapahtumapaikan nimenä Veturitori. Vuokraaja voi markkinoida tapahtumiaan tai tapahtumaa kuvaavalla tuotenimellä, mutta tapahtumapaikka on selkeästi tultava esille.
16. Tilaisuutta varten tilat vuokrannut päättää tiloihin tulijoista, sisäänpääsymaksuista ja kiinnipidettävistä ovista. Ravintolan oven käytöstä Veturitorille ja ravintolaan on sovittava ravintolan kanssa sekä Veturitorin läpikulusta ravintolaan.
17. Tilojen vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että tilojen henkilömäärämitoitusta ei ylitetä, poistumistiet ovat käyttävissä ja järjestäjä on tutustunut ja opastanut henkilökunnan noudattamaan ohjeita. Rakennusluvassa tilojen käyttötarkoitus on liike- ja kokoontumiskäyttö.

PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT

VETURITORIN TILAVUOKRAUS
(Hinnat sisältävät alv 24 %)
950 €/päivä (vuorokausi), sisältyy lämpiön käyttö
650 €/päivä (vuorokausi), jos samalla kertaa varaa vähintään (3) laskutettavaa varausta,
sisältyy lämpiön käyttö.
87 €/h, 1-4 h tilaisuudet, vuokraus väistyy tarvittaessa päivävuokrausten tieltä. Veturitallin läpikulku liiketiloihin on pidettävä avoinna näissä tilaisuuksissa.
Erillispaikat Veturitorin myyntipäiville:
Myyntipaikka (2 kpl 80 cm x 80 cm pöytää), 10 €/päivä
Iso myyntipaikka 5 x 5 m, 30 €/päivä
Koko alueen myynti tai näyttelytapahtuman vuokraukseen sovelletaan vuorokausihinnoittelua.

LISÄPALVELUT

Tuolit 600 kpl
Pöydät (80×80 cm) 140 kpl
Äänitekniikka 246,00 euroa + 50,00 euroa / h (puhetilaisuuteen)
Videoprojektorin asennus- ja käyttöönotto 50,00 euroa

Kaupungin omien hallintokuntien hinnoitteluun sovelletaan sisäistä hinnoittelua.
Elinkeinojohtajalla on mahdollisuus poiketa hinnoittelusta, esimerkiksi vuokra voidaan sitoa tilaisuuteen myytyjen lippujen määrään