Näyttelytilan pohjapiirustukset

Nayttelytilan pohjapiirustus 1. kerros | Nayttelytilan pohjapiirustus 2. kerros

Näyttelytilan mittoja (juoksumetrit ja teosten numerointisuunta)

Näyttelytilan juoksumetrit 1. kerros | Näyttelytilan juoksumetrit 2. kerros