27.10.2023

Julkisen taiteen portfoliohaun hakuilmoitus

Pieksämäen kaupunki

PORTFOLIOHAKU TAITEILIJOILLE AVAUTUU – Pieksämäen kaupunki hakee uudistuneelle asema-aukiolle taidetta

Pieksämäen uudistuneelle asema-aukiolle haetaan julkisen taiteen teoksen tekijää avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 30.11.2023 saakka. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen
jälkeen teostilaus.

Pieksämäen uudistuva asema-aukio
Pieksämäki on vireä rautatiekaupunki ja rautateiden risteysasema sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Matkailijoita risteysasemalla  kulkee vuosittain n. 200 000. Pieksämäen rautatieasema on historiallisesti merkittävä, sillä rautatiet kulkevat 4 ilmansuuntaa Pieksämäeltä ja moni matkailija tunnistaa Pieksämäen juuri rautatiestä. Edellisen kerran asemanseutua on kunnostettu 1980- luvulla ja silloin on hankittu asema-aukiolle teos Veikko Haukkavuorelta, Pieksät rakentaa niminen veistos. Pieksämäen kaupungin Investointiohjelmaan on sisältynyt Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittämis- ja investointihanke vuosille 2021-2023. Kaupungin hankekokonaisuudessa on valmistunut asematunnelin peruskorjaus ja rakenteiden uusiminen esteettömiksi sekä uusien digitaalisten ratkaisujen tuominen matkustajien käyttöön. Hanketta on rahoittanut kaupungin ohella Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke käynnistyi vuonna 2021 ja päättyi kesällä 2023. Kaupungin hankekokonaisuuteen kytkeytyy välittömästi rautatieaseman junalaitureiden uusiminen esteettömiksi ja tämän edellyttämät muutostyöt henkilöratapihaan sekä laiturikatoksien uusiminen. Nämä toimenpiteet on Väylävirasto jo käynnistänyt.

Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos uudistuneelle asema-aukiolle. Portfolion haun avulla saadaan taideteos palvelemaan lukuisia rautateiden matkailijoita ja luomaan Pieksämäestä positiivisen kuvan myös matkailijoille sekä oman kaupungin asukkaille.

VALINTAKRITEERIT
• Taiteellinen laatu
• Soveltuvuus asema-aukiolle ja sen miljööseen
• Kestävyys- ja turvallisuuskriteerit
• Omaperäisyys ja kiinnostavuus
• Kokemus vastaavista kohteista

PORTFOLION TULEE SISÄLTÄÄ
• Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka
• Ansioluettelo (max 3 sivua)
• Enintään kahdeksan työnäytettä sisältäen kuvan tai kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin (mm. koko, materiaali).
• Ansioluettelo ja portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona
• Tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti?
• Kirjoita korkeintaan 300 merkkiä
• Portfoliohaussa ei oteta teosideoita tai –luonnoksia vastaan

Portfoliot tulee toimittaa sähköisesti
kirjaamo@pieksamaki.fi
30.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Valinta
Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat:
Taiteen edistämisen keskuksen julkisentaiteen läänintaiteilija Leevi Lehtinen
Mikkelin taidemuseon amanuenssi Anna-Mari Larikka
Pieksämäen kuvataideseuran hallituksen edustaja Tarja Vatanen
kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen
vs. tekninen johtaja Pekka Häkkinen
kaupungin taidevastaava Tiina Kerminen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 20.12.2023 mennessä sivustolla www.pieksamaki.fi

Lisätietoja
Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi.  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Kuva asema-aukiosta

Lisätiedot:
Päivi Majoinen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
paivi.majoinen@pieksamaki.fi
p. 044 588 3420

Julkisen taiteen portfoliohaun ilmoitus (pdf)