1.1.2023

Toiminta-avustukset ja apurahat

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi toiminta-avustukset, apurahat ja Jenny Perman rahaston avustukset vuodelle 2023.  Avustukset julistetaan haettavaksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion

TOIMINTA-AVUSTUKSET JA APURAHAT

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:

Kulttuuritoimintaan 45 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille ja Pieksämäellä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille sekä apurahoja yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille. Osa avustussummasta voidaan myöntää kulttuuritapahtuman järjestämiseen osallistavan budjetoinnin mukaisesti.

Liikuntatoimintaan 70 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille. Osa avustussummasta voidaan myöntää tapahtuman järjestämiseen osallistavan budjetoinnin mukaisesti.

Opetuslautakunta:

Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille

Kaupunginhallitus 30 000 €

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta on aiemmin päättänyt sote-järjestöille myönnettävistä avustuksista. Perusturvalautakunta lakkaa 1.1.2023 hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa. Sote-järjestöjen avustuksista päättäminen kuuluu jatkossa kaupunginhallitukselle (kaupunginhallitus 10.10.2022 § 221). Toiminta-avustuksia myönnetään yhdistyksille ja yhteisöille, joiden kotipaikka ja toiminta ovat Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle.

Lisätietoja
Kulttuuri, Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta, Jari Honkanen  044 788 4426
Nuoriso, Seija Laitinen 044 088 2470
Kaupunginhallitus, Teija Skön, p 044 588 2201
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

https://www.pieksamaki.fi/avustuslomake/

JENNY PERMAN RAHASTON AVUSTUKSET

Jenny Perman rahaston avustuksia ja apurahoja voivat hakea Pieksämäen kaupungissa toimivat eri kulttuurialoja edustavat yhteisöt ja lahjakkaat pieksämäkeläiset taiteen harrastajat sekä kaupungista kotoisin olevat lahjakkaat, vähävaraiset korkeakouluopiskelijat.

Lisätietoja

Anu Pöyhönen 044 799 5520, anu.poyhonen@pieksamaki.fi

Hakumenettely
Avustuksia voi hakea tammikuun ajan 31.1.2023 kello 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella.  Hakemusta ei voi täyttää haun päätyttyä.

https://www.pieksamaki.fi/avustuslomake/