13.11.2017

Toiminta-avustukset

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2018.

Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan avustuksiin käsitellessään vuoden 2018 talousarviota. Avustukset julisteen haettavaksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuritoimintaan 35 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille.

Liikuntatoimintaan 30 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille.

Opetuslautakunta

Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille.

Vuonna 2018 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua.

Hakumenettely

Avustushakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti linkin kautta tai hakemista varten laaditulle lomakkeelle.

Hakemukset on toimitettava 31.1.2018 klo 15.00 mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 7010 Pieksämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, Kauppakatu 1. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:
www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset
www.poleeni.fi
sport.pieksamaki.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Kaupungin toiminta-avustuslomake VA pohja
Kulttuurin_avustusohje_2018
Liikunnan_avustusohje_2018
Nuorisotoimen-avustusperiaatteet_2018

Lisätietoja antavat:

Kulttuuri, Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta, Antti Nousiainen 044 799 5556
Nuoriso, Seija Laitinen 044 088 2470

sähköpostiosoitteet; etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi