10.1.2017

Toiminta-avustukset

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2017.
Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan avustuksiin käsitellessään vuoden 2017 talousarviota. Avustukset julistetaan haettaviksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

Koulutuslautakunta

Nuorisotoimintaan 29 100 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille.

Vuonna 2017 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua.

Vapaa-aikalautakunta

Kulttuuritoimintaan 35 000 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille.

Liikuntatoimintaan 30 000 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille.

Hakumenettely

Avustusanomukset on tehtävä tätä varten laaditulle lomakkeelle ja toimitettava 31.1.2017 kello 15.00 mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 Pieksämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, os. Kauppakatu 1. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:
www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset
www.poleeni.fi
sport.pieksamaki.fi

Anomukset osoitetaan vapaa-aikalautakunnalle tai koulutuslautakunnalle.

Lisätietoja antavat:
Kulttuuri; Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta; Jaana Ruuskanen 0400 855 756 tai Antti Nousiainen 044 799 5556
Nuoriso; Seija Laitinen 044 088 2470

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Toiminta-avustushakulomake

Avustusohje yhteinen.pdf

Maksatuspyyntö- /tilityslomake.pdf

Sähköinen hakemus  Huom. Linkki toimii 31.1.2017 klo 15.00 saakka. Sähköisen hakemuksen pakolliset liitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@pieksamaki.fi. Kirjoita viestin aiheeksi: Toiminta-avustuksen liitteet. Viestissä on mainittava avustusta hakenut yhteisö/henkilö.

Erilliset ohjeet:

Kulttuuritoimen avustusohje.pdf
Liikuntatoimen avustusohje.pdf
Nuorisotoimen avustusohje.pdf