PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN VUOKRAUSHINNASTO

 

POLEENIN SALI 342 paikkaa

Kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen sekä yksityisten, yritysten tms. järjestämät tilaisuudet:
700,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 60,00 euroa (1.1.2019 alkaen 750,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 60,00 euroa)

Pieksämäelle rekiteröityjen seurojen ja järjestöjen järjestämät tilaisuudet:
220,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 42,00 euroa (1.1.2019 alkaen 250,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 42,00 euroa)

•vuokra sisältää yhden tekniikasta vastaavan henkilön, toinen tekniikan henkilö 40 euroa / h

SALIN HARJOITUSKÄYTTÖ
Harjoituskäyttö varataan salin varauksen yhteydessä:
ma – pe 42,00 euroa / h
la – su 76 euroa / h

POHEEMI (KOKOUSHUONE)

(20 henkilöä, luentomuotoinen istumajärjestys 60 henkilöä) 25,00 euroa

AAPELI (NEUVOTTELUHUONE)

(20 henkilöä) 17,00 euroa / h

RUOHOLA (PIENI KOKOUSHUONE)

(12 henkilöä) 12,00 euroa / h

MOREENI (KELLARITEATTERI)

25,00 euroa / h

AULA

Erillisenä talon sulkemisen jälkeen (100 istumapaikkaa)
(ma-to alkaen klo 19.00, perjantaisin alkaen klo 17.00,  lauantaisin klo 15.00 ja sunnuntaisin)

Kaupungissa sijaitsevat yhteisöt ja yksityiset henkilöt 350,00 euroa

Muut yhteisöt, yritykset ja yksityiset 580,00 euroa

Pelkkä tila ei maksa talon aukioloaikoina. Mikäli tarvitaan tekniikan työpanosta, hinta 40 euroa / tunti.

NÄYTTELYTILAT

Näyttelysali ja parvi 750,00 euroa 4 viikkoa
yksittäiset päivät myyntinäyttelylle 80,00 euroa

Hintoihin sisältyvät vuokratun tilan varusteet, yhden ammattimiehen palvelut näyttelyn pystytyksessä ja purkuvaiheessa ja normaalisiivous.

Kaikkien edellä mainittujen tilojen vuokraajana toimii Pieksämäen kulttuuritoimi, jolle tilojen käyttö omissa tilaisuuksissa on maksutonta.

MAKSULLISIA OHEISPALVELUJA

Flyygeli………………………..virittäjän laskutuksen mukaan määräytyvä hinta
Tanssimatto……………….70,00 euroa (1.1.2019 alkaen 80,00 euroa)
Ulkoliputus…………………35,00 euroa
Taltiointi………………………90,00 euroa (enintään 2 tuntia)

Hintoihin sisältyy alv 24 %.

PIEKSÄMÄEN VETURITORIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

Pieksämäen Veturitorin varaus- ja vuokrausehdot (pdf)

MAKSULLISET OHEISPALVELUT VETURITORILLE

Tuolit paikalleen laitettuna max 600 kpl, 200 euroa
Pöydät (80 x 80 cm) paikalleen laitettuna max 150 kpl, 248,00 euroa
Äänitekniikka 246,00 euroa + 50,00 euroa/h (puhetilaisuuteen)
Videoprojektori 50,00 euroa
Valotekniikka 246,00 eur + 50,00 euroa/h

PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

1. Vuokraaja maksaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenille vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.

2. Varaus vahvistetaan kirjallisesti Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin lomakkeella.

3. Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisesti.

4. Peruutustapauksissa sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja:
– peruutus 4 viikkoa ennen tilaisuutta 10 % vuokrasta
– peruutus 3 viikkoa ennen tilaisuutta 25 % vuokrasta
– peruutus 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta
– peruutus 1 viikko ennen tilaisuutta 100 % vuokrasta
– peruutus, jos tilaisuus on painettu kulttuuritoimen kausiesitteeseen 50 % vuokrasta

5. Vuokraaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat viranomaisten luvat tilaisuuden järjestämiselle.

6. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.

7. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

8. Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa ja pystyttää Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin luvalla ja valvonnassa.

9. Yhden ammattimiehen palvelut tekniikan käytössä sisältyvät vuokraan; laitteiden käyttäjiksi hyväksytään ainoastaan kulttuurikeskuksen tai sen hyväksymä henkilöstö. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita talon, sen laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa.

10. Kulttuuritoimi voi pakottavista syistä peruuttaa tilan varauksen ilmoittamalla siitä kahta viikkoa ennen varaajalle.

11. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tai muun vastaavan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

12. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken käytävin neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 10.10.2017 § 19

Poleenin tapahtumataltioinnit ja kuvaukset

1. Perustaltiointi 90 euroa (sis. alv 24 %)
Kuvaus pienellä videokameralla, jonka tekniikassa töissä oleva napsauttaa päälle tilaisuuden alkaessa ja sammuttaa lopuksi. Äänet tallentuvat suoraan kameran omalla mikrofonilla. Taltioinnin videon sekä äänen laatu ei ole kummoinen ja kameraa ei kukaan operoi kesken tilaisuuden. Tapahtumatallenne on siis laaja yleiskuva. Video tulee kamerasta suoraan ilman editointia ja tilaaja saa videon omalle usb-muistitikulle tapahtuman jälkeen.

2. Parempi laatuinen taltiointi 335 euroa (sis. alv 24 %)
Kuvaus paremmalla kameralla, jota operoi erikseen tilaisuuteen palkattu kuvaaja. Etukäteen kerrottuna kameraa voidaan zoomata sekä kohdistaa kesken esityksen. Äänet nauhoitetaan laadukkaalla mikrofonilla. Videon ja äänen laatu on tässä tallenteessa huomattavasti parempi. Video editoidaan eli video alkaa ja päättyy halutulla tavalla ja videosta leikataan mahdolliset ylimääräiset kohdat välistä pois (väliaika ym.) Videon tilaaja saa halutessaan joko dvd:llä tai blu-ray:llä (1 kpl), omalle muistitikulle tai pilvipalvelun kautta. Lisäkopioista dvd tai blu-ray -levyille sovitaan erikseen.

3. Live stream 335 euroa (sis. alv 24 %)
Mahdollisuus kahden kameran kuvaukseen, joista toinen on laajakuva tilaisuudesta ja toinen on lähikuva esimerkiksi luennoitsijasta. Streamaukseen on mahdollista lisätä graafista sisältöä esim. powerpoint-esityksen, nimigrafiikkojen tai aikataulujen muodossa. Streamaus tapahtuu Youtubeen tai tilaajan omiin kanaviin, esimerkiksi facebookiin. Mahdollisesta erillisestä tapahtumatallenteesta, joka editoidaan live streamista, sovitaan erikseen.