PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENI, Savontie 13, 76100 PIEKSÄMÄKI
p. 044 388 3413 kulttuurisuunnittelija, tiina.silvast-torronen@pieksamaki.fi
p. 0400 855 714 kulttuurituottaja,  kaisa.puranen@pieksamaki.fi
www.poleeni.fi

PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN JA PIEKSÄMÄEN VETURITORIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

1. Vuokraaja maksaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenille vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.
2. Varaus vahvistetaan kirjallisesti Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin lomakkeella.
3. Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisesti.
4. Peruutustapauksissa sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja:
– peruutus 4 viikkoa ennen tilaisuutta 10 % vuokrasta
– peruutus 3 viikkoa ennen tilaisuutta 25 % vuokrasta
– peruutus 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta
– peruutus 1 viikko ennen tilaisuutta 100 % vuokrasta
– peruutus, jos tilaisuus on painettu kulttuuritoimen kausiesitteeseen 50 % vuokrasta
5. Vuokraaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat viranomaisten luvat tilaisuuden järjestämiselle.
6. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.
7. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.
8. Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa ja pystyttää Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin luvalla ja valvonnassa.
9. Yhden ammattimiehen palvelut tekniikan käytössä sisältyvät vuokraan; laitteiden käyttäjiksi hyväksytään ainoastaan kulttuurikeskuksen tai sen hyväksymä henkilöstö. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita talon, sen laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa.
10. Kulttuuritoimi voi pakottavista syistä peruuttaa tilan varauksen ilmoittamalla siitä kahta viikkoa ennen varaajalle.
11. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tai muun vastaavan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
12. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken käytävin neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

PIEKSÄMÄEN KULTTUURIKESKUS POLEENIN VUOKRAUSHINNASTO 1.1.2019

POLEENIN SALI 342 paikkaa
Yksityisten ja yritysten järjestämät tilaisuudet:
750,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 60,00 euroa
Pieksämäelle rekisteröityjen seurojen ja järjestöjen järjestämät tilaisuudet:
250,00 euroa 6 h saakka, lisätunnit 42,00 euroa
– vuokra sisältää yhden tekniikasta vastaavan henkilön, toinen tekniikan henkilö 40,00 euroa / h

SALIN HARJOITUSKÄYTTÖ
Harjoituskäyttö varataan salin varauksen yhteydessä:
ma – pe 42,00 euroa / h
la – su 76,00 euroa / h

POHEEMI (KOKOUSHUONE)
(20 henkilöä, luentomuotoinen istumajärjestys 60 henkilöä) 25,00 euroa / h

AAPELI (NEUVOTTELUHUONE)
(20 henkilöä) 17,00 euroa / h

RUOHOLA (PIENI KOKOUSHUONE)
(12 henkilöä) 12,00 euroa / h

MOREENI (KELLARITEATTERI)
25,00 euroa / h

UINO (KOKOUSHUONE)
25,00 euroa / h

AULA
Erillisenä talon sulkemisen jälkeen (100 istumapaikkaa)
(ma-to alkaen klo 19.00, perjantaisin alkaen klo 17.00, lauantaisin alkaen klo 15.00 ja sunnuntaisin)
Kaupungissa sijaitsevat yhteisöt ja yksityiset henkilöt 350,00 euroa
Muut yhteisöt, yritykset ja yksityiset 580,00 euroa
Talon aukioloaikana pelkkä tila on maksuton. Mikäli tarvitaan tekniikan työpanosta, hinta 40 euroa/tunti.

NÄYTTELYTILAT
Näyttelysali ja parvi – näyttelyaika 4-6 viikkoa 187,50 euroa / viikko
yksittäiset päivät myyntinäyttelylle 80,00 euroa
Hintoihin sisältyvät vuokratun tilan varusteet, yhden ammattimiehen palvelut näyttelyn pystytyksessä ja purkuvaiheessa ja normaalisiivous.
Kaikkien edellä mainittujen tilojen vuokraajana toimii Pieksämäen kulttuuritoimi, jolle tilojen käyttö omissa tilaisuuksissa on maksutonta.

MAKSULLISIA OHEISPALVELUJA
Flyygeli………………………..virittäjän laskutuksen mukaan määräytyvä hinta
Tanssimatto………………….80,00 euroa
Ulkoliputus……………………35,00 euroa
Taltiointi……………………….90,00 euroa (enintään 2 tuntia)
Hintoihin sisältyy alv 24%

MAKSULLISET OHEISPALVELUT VETURITORILLE
Tuolit paikalleen laitettuna enintään 600 kpl, 248,00 euroa
Pöydät (80×80 cm) paikalleen laitettuna enintään 150 kpl, 248,00 euroa
Äänitekniikka 246,00 euroa + 50,00 euroa / h (puhetilaisuuteen)
Videoprojektori 50,00 euroa
Valotekniikka 246,00 euroa + 50,00 euroa / h

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.10.2018 § 37