Nuorisoteatteri Puntti: Valta meille

Tutkielma vallasta, sen käytöstä ja käyttäjistä. Ketkä tai mitkä tahot käyttävät valtaa ja miten se näyttäytyy nuorille? Mihin nuorilla itsellään on valtaa?

Käsikirjoitus: työryhmä
Ohjaus: Julia Vatanen

Kesto 1 h 30 min, väliaika. Esitykset Poleenin salissa.